Iesniegto darbu vērtējums

Žūrijas komisijas kopvērtējums konkursā iesniegtajiem metiem saskaņā ar Nolikuma 11.1. punktā noteiktajiem Metu vērtēšanas kritērijiem. Metu konkursa darbu vērtējums to iesniegšanas kārtībā.

Konkursa ziņojums

ZIŅOJUMS PAR ATKLĀTA METU KONKURSA AR UZAICINĀTIEM DALĪBNIEKIEM „RĪGAS ROPAX TERMINĀĻA IECERE“ REZULTĀTIEM (izstrādāts saskaņā ar attiecīgā konkursa nolikuma 13.3.punktu) ATKLĀTA METU

Devīžu atvēršanas sanāksme

Devīžu atvēršanas sanāksme atklātam metu konkursam ar uzaicinātiem dalībniekiem „RĪGAS ROPAX TERMINĀĻA IECERE“ notiks treštdien, 17. aprīlī. Sanāksme notiks plkst. 12.00 Rīgas