Konkursa ziņojums

ZIŅOJUMS PAR ATKLĀTA METU KONKURSA AR UZAICINĀTIEM DALĪBNIEKIEM „RĪGAS ROPAX TERMINĀĻA IECERE“ REZULTĀTIEM

(izstrādāts saskaņā ar attiecīgā konkursa nolikuma 13.3.punktu)

ATKLĀTA METU KONKURSA AR UZAICINĀTIEM DALĪBNIEKIEM “RIGA ROPAX TERMINĀĻA IECERE” (turpmāk – Konkurss) IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS: nav noteikts.

PASŪTĪTĀJS: SIA “Riga Ropax Terminal”, reģistrācijas Nr.40203289209, juridiskā adrese: Eksporta iela 15 k-1, Rīga, LV-1045, Latvija.

KONKURSA APRAKSTS: Konkurss tika izsludināts 2023. gada 18. decembrī par šādu Konkursa objektu: Rīgas RoPax terminālis (tā sauszemes daļa), kas nodrošinātu pasažieru uzņemšanu modernā un ilgtspējīgā pasažieru terminālī, attīstītu Ro-Ro kravu segmentu, dubultotu kruīzu kuģu ienācienu skaitu gadā un izveidotu priekšnoteikumus kruīzu kuģu mājas ostas attīstībai. Konkursa uzdevums – noteikt labāko Rīgas RoPax termināļa teritorijas un telpiskās attīstības vīzijas ieceres piedāvājumu starp Konkursā iesniegtajiem metiem. Metu piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 2024. gada 25. marts. Konkurss tika organizēts vienā kārtā.

KONKURSA MĒŖĶIS: iegūt pilsētbūvnieciski, arhitektoniski pārdomātu Konkursa objekta metu, atbilstošu Konkursa nolikuma prasībām, nodrošinot racionālu līdzekļu izmantošanu un brīvu konkurenci starp Konkursa dalībniekiem, un iegūt partneri tālākai Konkursa objekta būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai.

ZIŅAS PAR KONKURSA DALĪBNIEKIEM:

1. Berenblum Busch Architects, Inc, ASV;

2. OSAÜHING R-KOSULT, Igaunija;

3. Arkkitehtitoimisto ALA Oy (ALA Architects Ltd), Somija;

4. Zaha Hadid architects, Lielbritānija;

5. The Manser Practice, Lielbritānija, sadarbībā ar Leldi Bergmani un SIA ”ārt.elpa”, Latvija.

6. Personu apvienība SIA “AB3D”, SIA “Grupa93”, SIA “Veido vidi”un SIA “BRD projekts”, Latvija;

7. Piegādātāju apvienība “CMB&WMA JV”, kas sastāv no: SIA “CMB”, Latvija, un SIA “WILLIAM MATTHEWS ASSOCIATES”, Lielbritānija;

8. Gerber Architekten International GmbH, Vācija;

9. UAB Cloud architektai, Lietuva;

10. Vectorprojects Kenya, Kenija.

ZIŅAS PAR KONKURSA DALIBNIEKIEM, KAS IZSLĒGTI NO KUNKURSA: Žūrijas komisija 2024. gada 5. aprīlī beidza Konkursa darbu vērtēšanu un sagatavoja Žūrijas komisijas atzinumu, saskaņā ar kuru visi Konkursā iesniegtie meti, izņemot Vectorpojects Kenya, Kenija, metu, bija atbilstoši Konkursa nolikumam un projektēšanas programmai.

KONKURSA ŽŪRIJAS KOMISIJAS SASTĀVS:

1. Žūrijas komisijas priekšsēdētāja –Jūlija Bērziņa, SIA “Riga Ropax Terminal” valdes priekšsēdētāja;

2. Žūrijas komisijas loceklis – Edgars Zalāns, SIA “RIGA PORT CITY” vadošais arhitekts/ plānotājs;

3. Žūrijas komisijas loceklis – Māra Kalvāne, arhitekte, pilsētplānotāja, LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBAS nozīmēta pārstāve;

4. Žūrijas komisijas loceklis – Henri Chauveau, attīstības projektu vadītājs Francijā;

5. Žūrijas komisijas loceklis – Uldis Lukševics, arhitekts, LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBAS nozīmētais pārstāvis;

6. Žūrijas komisijas rezerves loceklis (bez balsstiesībām līdz brīdim, kad aizstāj Žūrijas komisijas locekli ar balsstiesībām)- Uģis Kaugurs, arhitekts;

7. Žūrijas komisijas loceklis bez balsstiesībām – Pēteris Ratas, arhitekts, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta deleģēts pārstāvis;

8. Žūrijas komisijas loceklis bez balsstiesībām – Inguna Jekale, arhitekte, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes deleģēts pārstāvis;

9. Žūrijas komisijas loceklis bez balsstiesībām – Inese Dābola, Apkaimes biedrības Pētersala-Andrejsala deleģēts pārstāvis;

10. Žūrijas komisijas loceklis bez balsstiesībām – Gvido Princis, Rīgas brīvostas pārvaldes deleģēts pārstāvis;

11. Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre bez balsstiesībām – Dace Kalvāne, arhitekte, LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBAS valdes locekle.

KONKURSA ŽŪRIJAS KOMISIJAS ATZINUMS:

Žūrijas komisija 2024. gada 5. aprīlī beidza konkursa darbu vērtēšanu un sagatavoja Žūrijas komisijas atzinumu. Ņemot vērā, ka diviem iesniegtajiem darbiem bija vienāds punktu skaits (356 punkti), Žūrijas komisija pieņēma lēmumu par attiecīgo metu vietu sadalījumu.

Žūrijas komisijas apstiprinātie kopvērtējuma rezultāti ir šādi:

DEVĪZEVIETA UN GODALGAPUNKTIKONKURSA DALĪBNIEKS
BLT0001.vieta (Konkursa uzvarētājs), godalga – 18 000 EUR463Zaha Hadid architects, Lielbritānija
AIA2972.vieta, godalga -10 000 EUR384OSAÜHING R-KOSULT, Igaunija
PAX3053.vieta, godalga – 7 000 EUR356Berenblum Busch Architects, Inc., ASV
RXR0104.vieta356ALA Architects Ltd., Somija
JML0365.vieta320The Manser Practice, Lielbritānija, Sadarbībā ar Leldi Bergmani, SIA ”ārt.elpa”, Latvija.
GCP0306.vieta310Personu apvienība SIA “AB3D”, SIA “Grupa93”, SIA “Veido vidi”un SIA “BRD projekts”, Latvija
EMZ4797.vieta291Piegādātāju apvienība “CMB&WMA JV”, kas sastāv no: SIA “CMB”, Latvija, un SIA “WILLIAM MATTHEWS ASSOCIATES”, Lielbritānija
ART3658.vieta257Gerber Architekten International GmbH, Vācija
BRL2129.vieta235UAB Cloud architektai, Lietuva
P0X2G410.vietaVectorprojects Kenya, Kenija

Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre                                        Dace Kalvāne